1. Ano ang aking pamasahe?

Upang matukoy ang iyong pamasahe, mangyaring i-klik ang sumusunod na link:

City and County of Honolulu Fare Tariff


2. Ano ang stored value?

Ang HOLO kard ay maaaring maglaman ng isang pass o stored value sa isang naka-link na account. Ang stored value ay isang elektronikong alternatibo sa cash. Ang isang "smart kard" na may isang microchip ay naka-link sa isang account na maaaring parehong mag-imbak ng elektronikong pera at magproseso ng mga pinansyal na transaksyon. Ang iyong account ay maaari ring mag-imbak ng isang pass sa parehong oras.

Kapag gumagamit ng HOLO, susuriin muna ng validator ang iyong account upang malaman kung mayroon kang isang balidong pass. Susunod, kung wala kang pass sa iyong account, susuriin ito upang malaman kung mayroon kang sapat na halaga upang mabayaran ang iyong pagsakay at ibabawas ang pamasahe kung mayroon man.

3. Mayroon bang mga bayarin o singil sa serbisyo?

Walang regular na mga bayarin o singil sa serbisyo para sa paggamit ng HOLO. Gayunman, mayroong isang $2 na isang beses na singil para sa isang kapalit na kard, at isang pinakamababang $2.75 kapag naglo-load o muling naglo-load sa mga retail na lokasyon. Matapos ang paunang panahon ng paglabas, ang halaga ng kard ay $2.

4. Mayroon pa bang mga programa para sa pamamahagi ng libre o mga pamasahe para sa mababang kita?

Ang kasalukuyang mga programa para sa senior, may kapansanan, TheHandi-Van, U.S. Medicare at mga bus pass subsidy na programa ay naaangkop pa rin para sa mga indibidwal na kwalipikado para sa mga programa. Ang mga sumasakay na senior at may kapansanan na may bawas na pamasaheng HOLO kard ay magkakaroon ng dagdag na kalamangan upang mai-load ang kanilang mga pass at elektronikong halaga o sa mga lumalahok na retail na lokasyon.

5. Mawawala na ba ang mga papel na tiket at pass?

Oo, nagpaplano kami na itigil ang mga papel na pang-araw na pass at mga buwanang pass, ngunit hindi pa namin napagpasyahan nang eksakto kung kailan. Inaasahan namin ang pagtitigil sa kanila sa 2019.

1. Paano ako makakakuha ng isang pang-araw na pass?

Ang kailangan mo lang gawin ay sumakay. Sa tuwing babayaran mo ang iyong pamasahe, ang iyong pera ay pupunta sa isang pang-araw na pass. Magbayad para sa dalawang biyahe sa isang araw, kumita ng isang pang-araw na pass at ang libre na ang natitirang mga biyahe hanggang sa susunod na araw. Ang pang-araw na pass ay balido mula 3:00 am sa unang araw hanggang 2:59 am sa pangalawa.

2. Bumibisita lang ako, kailangan ko ba ng isang HOLO kard?

Aloha! Hindi, ngunit kung narito ka nang higit sa ilang araw at inaasahan mong sumakay nang madalas, baka gusto mong kumuha ng isang HOLO kard para hindi ka magbabayad ng higit sa kailangan mo. Sa paggamit ng HOLO kard makakakuha ka ng isang pang-araw na pass pagkatapos magbayad para sa dalawang biyahe sa isang araw. O, maaari mo lamang gamitin ang stored value sa iyong account upang bumili ng one way na tiket kapag nag-tap ka ng iyong HOLO kard sa anumang on-Board reader at sa mga istasyon ng rail sa hinaharap. Maaari ka ring bumili ng mga HOLO kard sa mga kalahok na tindahan, at TheBus Pass Office, pati na rin sa mga Ticket Vending Machine (TVM) sa mga istasyon ng rail sa hinaharap.

3. Saan ako makakakuha ng isang HOLO kard? Maaari bang ipadala ang isa sa akin?

Ang mga Adult HOLO kard ay ilalabas sa mga lokal na kalahok na tindahan sa fall 2019. Mangyaring bumalik muli sa aming website upang malaman ang tungkol sa mga lokasyon habang lumalahok ang mga ito. Ang mga kard para sa mga Senior, Youth, may Kapansan, Medicare ay mabibili sa TheBus Pass Office. Ang mga Satellite City Hall ay maglalabas din ng mga kard para sa Senior, Youth at Adult sa hinaharap. Ang mga HOLO kard para sa TheHandi-Van ay ilalabas sa summer 2020. Ang mga lokasyon at mapa ay matatagpuan sa www.holocard.net.  Pasensya na, ang mga kard ay hindi mai-papadala sa koreo.

4. Magkano ang HOLO kard?

Mayroon isang $2 na singil para sa bago at kapalit na mga HOLO kard. Libre ang mga kard sa paunang panahon ng pamamahagi.

5. Tumatanggap pa ba kayo ng cash?

Oo. Maaari ka pa ring gumamit ng cash para bumili ng isang biyahe sa loob ng TheBus at sa mga nakatakdang pagsakay sa TheHandi-Van sa hinaharap. Maaari ka rin muling i-load ang iyong HOLO kard gamit ang cash sa alinman sa mga  retail na lokasyon na nakalista dito sa aming website kasama sa Times at Foodland. Ang TheBus Pass Office sa Kalihi Transit Center at sa mga Ticket Vending Machine (TVM) sa mga istasyon ng rail sa hinaharap.

6. Maaari pa ba akong bumili ng isang buwanang pass?

Sa pamamagitan ng iyong HOLO kard maaari kang bumili ng isang buwanang pass sa mga kalahok na tindahan, at sa TheBus Pass Office sa Kalihi Transit Center. Maaari ka ring mag-sign up sa iyong account para sa autoload upang awtomatikong mai-load ang iyong buwanang pass para sa iyo at singilin ang iyong credit o debit kard. Maaari mo ring i-load ang halaga sa ganitong paraan.

1. Kailangan ko bang mag-tap tuwing sasakay ako? Kailangan ko rin bang mag-tap kapag bumaba ako?

Oo - ang iyong pag-tap ay patunay ng pagbabayad. I-tap ang iyong kard sa validator ng HOLO kard na matatagpuan sa loob ng bus, sa isang aparato na ginagamit ng iyong driver ng TheHandi-Van at sa mga faregate validator na paparating sa mga istasyon ng rail tuwing sumasakay ka ng bus o tren. Maghintay para makita ang shaka o marinig ang tono ng ukulele. Ang ibig sabihin nito ay nabayaran na ang iyong pamasahe.

Kung nakakita ka ng isang tanda na nagsasabing "Natanggap ang pagbabayad" ang ibig sabihin nito ay nabasa na ang iyong kard at maaari ka na magpatuloy. Mayroon kaming isang passback na tampok na nagtitiyak na ang iyong kard ay hindi maaaring singilin nang dalawang beses sa parehong validator sa loob ng dalawang minuto. Tinitiyak nito na hindi ka sisingilin nang doble ngunit nangangahulugan din na hindi ka maaaring magbayad ng higit sa isang pamasahe sa isang kard.

Hindi mo kailangang mag-tap kapag bumaba sa TheBus o TheHandi-Van. Sinubukan naming gawing talagang simple lang ang HOLO. Sa mga istasyon ng rail sa hinaharap, kakailanganin mong i-tap ang iyong HOLO kard upang makapasok at makalabas. Sisingilin ka para sa iyong paglalakbay sa pagpasok.

2. Ano ang mga benepisyo ng HOLO kard? Paano naiiba ito sa kasalukuyang sistema?

Ang mga presyo ng pamasahe ay pareho, at ang mga pass ay balido pa rin para sa parehong panahon tulad ngayon. Ang HOLO ay isang mas mahusay na paraan upang mabayaran ang iyong pamasahe at ginawa namin itong mas madali para sa mga gumagamit ng pang-araw na pass na may tampok na "Kumita ng isang Pang-araw na Pass". Gamit ang HOLO:

 • I-tap ang iyong HOLO kard sa HOLO reader sa loob ng bus o TheHandi-Van o sa mga istasyon ng rail sa tuwing sumasakay ka.
 • Maaari mong protektahan ang iyong balanse mula sa pagkawala o pagnanakaw sa pamamagitan ng pagrehistro ng iyong kard sa HOLO website (www.holocard.net)
 • Maaari kang kumita ng isang pang-araw na pass sa halip na bumili muna ng isang pang-araw na pass...Hindi ka kailanman magbabayad ng higit sa presyo ng isang pang-araw na pass sa isang araw.
 • Ang buwanang pass ay maaaring i-load sa iyong account sa online, sa mga kalahok na lokal na tindahan at TheBus pass office.
 • Maaari kang lumipat sa anumang TheBus, TheHandi-van o istasyon ng rail sa hinaharap gamit ang iyong HOLO kard.

3. Kailangan ko bang kumuha ng isang HOLO kard?

Hindi, maaari ka pa ring gumamit ng cash kapag sumakay sa TheBus at TheHandi-Van ngunit kakailanganin mo ang isang HOLO kard para sumakay sa rail. Hinahayaan ka rin ng iyong HOLO kard na makatipid ka sa pamamagitan ng pagkamit ng isang pang-araw na pass habang sumasakay ka at hindi na nagbabayad ng higit sa kailangan mo.

4. Paalalahanan ba ako ng HOLO kapag mababa na ang aking balanse?

Kung mababa ang iyong balanse ng HOLO, makakakita ka ng isang dilaw na babala sa itaas na kaliwang sulok ng validator matapos ang pag-tap

5. Paano ako makakakuha ng isang HOLO kard?

Mangyaring suriin ang aming website para sa mga lokasyon ng mga tindahan upang makakuha ng isang adult na HOLO kard. Para sa mga nakatatanda (higit sa 65), ang mga kabataan (may edad 6-18), mga kwalipikadong may kapansanan at mga gumagamit ng Medicare, mangyaring bisitahin ang TheBus pass office sa Kalihi Transit Center na may balidong ID (at mga balidong dokumento para sa Medicare at may kapansanan) upang makakuha ng isang kard. Sa hinaharap, ang mga gumagamit na mga senior, youth at adult ay makakakuha rin ng mga kard sa mga Satellite City Hall.

6. Mayroon bang pag-expire ang mga HOLO kard?

Hindi mag-eexpire ang mga kard. Ang mga pisikal na kard ay dapat tumagal ng pinakamababa na 5 taon, sa kondisyon na hindi mo bubutasan o sirain ang mga ito.

7. Maaari bang ilagay ang aking HOLO kard sa aking pitaka?

Mangyaring i-tap ang iyong HOLO kard sa reader. Kung mayroon kang higit sa isang chip kard sa iyong pitaka o sa isang lanyard, hahanapin ng reader ang unang chip na "makikita" nito. Nangangahulugan ito na posibleng hindi nito basahin ang iyong HOLO kard kung nasa iyong pitaka.

1. Dapat ko bang irehistro ang aking HOLO kard?

Ang isa sa mga pinakamahusay na tampok ng HOLO kard ay protektado ang iyong pera kung sakaling mawala o manakaw ang iyong kard. Ngunit kung nais mo ang proteksyong ito, kailangan mong irehistro muna ang iyong kard sa www.holocard.net


Ang pagpaparehistro ng iyong kard ay may maraming mga pakinabang:

 • Proteksyon ng kard at account – Kung nawala o ninakaw ang iyong kard, madali mong mai-deactivate ang kard, mag-set up ng isang bagong kard na may akses sa iyong umiiral na pass at/o stored value.
 • Muling mag-load at bumili ng mga pass online.
 • Mag-set-up ng autoload.
 • Madaling pamahalaan ang maramihang kard para sa iyong pamilya o grupo.

2. Ligtas ba ang aking pinansyal na impormasyon?

Oo. Ang iyong personal na datos at impormasyon sa bangko ay nasa isang ligtas na database at hindi sa mismong kard. Ang HOLO database ay hindi nag-iimbak ng mga numero ng credit kard, tanging mga token at huling numero ng credit o debit kard para sa iyong sanggunian.

3. Anong personal na impormasyon ang kinokolekta ng HOLO?

Kung pipiliin mong irehistro ang iyong HOLO kard, hinihiling namin ang iyong pangalan at apelyido at iyong email adres. Ginagamit namin ang iyong hindi nakikilalang datos sa paglalakbay (tiningnan nang pinagsama-sama sa mga biyahe ng iba pang mga sumasakay) upang malaman ang mga malawak na trend ng sumasakay at matulungan kaming mapabuti ang aming serbisyo. Sa iyong pahintulot, ginagamit namin ang datos ng iyong transaksyon upang matulungan ka kapag nakipag-kontak ka sa amin tungkol sa isang katanungan sa iyong account.

4. Kailangan ko ba ng isang smartphone o internet upang magamit ang HOLO?

Hindi, hindi mo kailangan ang HOLO website upang magamit ang HOLO. Maaari mo ring muling i-load ang iyong HOLO kard sa mga lokal na lumalahok na tindahan, TheBus Pass Office sa Kalihi Transit Center, at sa pamamagitan ng pagtawag sa 808-768-HOLO Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 am hanggang 4:00 pm.

5. Kailangan ko ba ng isang account sa bangko para sa HOLO?

Hindi, hindi mo kailangan ng isang account sa bangko upang magamit ang HOLO. Maaari kang bumili at muling i-load ang mga kard gamit ang cash sa alinman sa mga lumalahok na tindahan, ang TheBus Customer Service Center at sa mga Ticket Vending Machines (TVM) sa mga istasyon ng rail sa hinaharap.

6. Maaari ba akong magbayad ng higit sa isang pamasahe ng pasahero sa aking kard?

Hindi. Ang bawat taong may edad na 6 pataas sa iyong pangkat o pamilya ay nangangailangan ng kanilang sariling HOLO kard upang magbayad ng pamasahe. Gayunpaman, madali mong mapamahalaan ang maramihang kard sa pamamagitan ng isang HOLO account sa HOLO website (www.holocard.net).

7. Maaari ba akong magbayad gamit ang aking telepono?

Hindi pa, ngunit inaasahan naming ibigay sa iyo ang opsyon na ito sa hinaharap. Maaari kang mag-load ng halaga sa iyong HOLO kard gamit ang iyong telepono sa pamamagitan ng pag-akses sa iyong account sa mobile website www.holocard.net


8. Paano ako mag-load ng pera o pass sa aking kard?

Mayroong apat na paraan upang ma-load ng pera sa iyong HOLO kard:

 • Sa www.holocard.net
 • Sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-808-768-HOLO (4656)
 • Sa alinmang mga tindahan sa aming retail na network
 • Sa TheBus Pass Office sa Kalihi Transit Center
 • Sa mga ticket vending machine sa istasyon ng rail sa hinaharap

Gamit ang iyong HOLO kard maaari kang bumili ng buwanang pass sa lumalahok na mga tindahan, at TheBus Pass Office sa Kalihi Transit Center. Maaari ka ring mag-sign up sa iyong account para sa autoload upang awtomatikong mai-load ang iyong buwanang pass para sa iyo at singilin ang iyong credit o debit kard. Maaari mo ring i-load ang halaga sa ganitong paraan.

9. Mayroon bang pinakamababang halaga ng pag-load?

Mayroong $2.75 na pinakamababa kapag naglo-load ng pera sa iyong HOLO kard.

10. Paano kong i-tsek ang balanse ng aking kard o ang natitirang oras sa aking pass?

Maaari mong i-tsek ang balanse ng iyong HOLO kard o pass sa www.holocard.net, o sa pamamagitan ng telepono sa 1-808-768-HOLO (4656).

11. Maaari ba akong mag-set up sa HOLO na awtomatikong magdagdag ng pera sa aking kard kapag mababa ang aking balanse?

Kapag nagrehistro ka ng iyong kard sa online, maaari kang mag-set up ng autoload, na naglalagay ng pera sa iyong HOLO kard tuwing ang iyong balanse ay mas mababa sa isang threshold na halagang itinakda mo na maaaring maging mas mababa sa $2.75. Maaari mong i-set up ang halaga upang i-load ang iyong kard ng halagang nagsisimula sa $5.00 kapag naabot na ang threshold na iyon; sa ganoong paraan hindi ka kailanman maubusan ng pamasahe.

12. Maaari ba akong maglipat ng balanse sa pagitan ng mga kard?

Oo! Maaari kang maglipat ng mga pondo sa pagitan ng mga kard na nasa iyong account o tumawag lamang sa amin sa 1-808-768-HOLO (4656).

1. Saan ako makakakuha ng serbisyo sa kustomer sa personal?

Kung nais mong makakuha ng tulong sa personal, maaari kang dumaan sa isa sa aming mga opisina:

 • TheBus Pass Office, Kalihi Transit Center, 601 Middle Street, Honolulu, HI ay bukas sa mga araw ng linggo mula 7:30 a.m. hanggang 4:00 p.m.
 • Ang aming HOLO na pangkat ng serbisyo sa kustomer ay maaabot sa pamamagitan ng telepono sa 1-808-768-HOLO (4656) mula 7:30 am hanggang 4:00 pm Lunes hanggang Biyernes.

2. Paano ko i-report ang aking nawala o nanakaw na kard?

Kung mayroon kang isang rehistradong HOLO kard at nawala o ninakaw ito, ipaalam kaagad sa amin sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account at piliin ang "I-report ang Nawala o Ninakaw" sa HOLO website www.holocard.net, o tawagan kami sa 1-808-768-HOLO (4656). Ang balanse ng isang rehistradong kard ay protektado kapag nawala o nanakaw ito.  Kapag nai-report mo na nawala o nanakaw ang iyong kard, ang nakaraang kard ay ide–deactivate at ang iyong balanse ay maililipat sa isang bagong kard.

3. Paano ko mababawi ang aking pera pagkatapos na mawala o manakawan ang aking kard?

Kung rehistrado ang iyong kard, maaari naming ilipat ang iyong pera o pass sa isang kapalit na HOLO kard, bumili ng isang kard sa isang kalahok na tindahan o sa TheBus Pass Office sa Kalihi Transit Center pagkatapos ay tawagan kami sa 1-808-768-HOLO(4656) o mag-online sa www.holocard.net. Ang halaga ng mga kard ay $2 bawat isa.

4. Bakit hinarang ang aking kard?

Ang mga kard ay maaaring harangin ng alinman sa may-hawak ng account sa kanilang kahilingan sa isang ahente ng serbisyo sa kustomer sa 808-768-4656 (HOLO) o maaari mong harangin ang iyong kard nang iyong sarili sa www.holocard.net


Kapag naharang ang isang kard, pupunta ito sa isang "hotlist". Ang ibig sabihin nito ay kapag na-tap ito sa isang kard reader, magkakaroon ng isang negatibong tunog at hindi mababayaran ng kustomer ang kanilang pagsakay gamit ang kanilang HOLO kard.

Hinaharang din ang mga kard ng sistema kung ang kard ay ginamit nang walang sapat na pondo. Sa kasong ito, ang kard ay itinuturing na naging "negatibo". Kung ang kard ay nagiging "negatibo" dapat i-load ng isang gumagamit ang kard upang mabayaran ang negatibong halaga at magdagdag ng sapat na pondo upang makasakay muli.

5. Paano ko ma-unblock ang aking kard?

Maaari mong i-unblock ang iyong kard sa pamamagitan ng pagtawag sa HOLO Call Center at 808-768-4656 (HOLO). Kung ang iyong kard ay na-block dahil walang sapat na halaga, maaari kang magdagdag ng halaga sa www.holocard.net o sa isang lokal na tindahan.

6. Ano ang mangyayari kapag na-deactivate ko ang aking kard?

Ang iyong balanse ay nananatili sa iyong HOLO account. Isasara lang namin ang kard nang pansamantala upang walang makagamit nito. Maaari kang mag-log in sa iyong account at piliin ang "I-reactivate ang Kard" upang i-on ito. Kung kumuha ka ng isang bagong kard, tawagan kami sa 1-808-768-HOLO (4656) at ililipat namin ang balanse sa iyong bagong kard.

General Contact
Adres para sa Koreo:
HOLO Card Office
645 Middle Street
Honolulu, HI 96819