1. He aha ka‘u kumu kāki?

No ka ho‘omaopopo ‘ana no ke kumu kāki kūpono iā ‘oe, e kaomi ma luna o ka lou ma lalo nei: Papa Kumu Kāki o ke Kūlanakauhale a Kalana o Honolulu

2. He aha ka waiwai i ho‘āhu ‘ia?

Hiki ke mālama ‘ia ka likiki a i ‘ole ka waiwai i ho‘āhu ‘ia ma luna o ka ‘ea HOLO ma loko o kekahi waihona i ho‘opili ‘ia me kāu ‘ea. He kālā uila ka Waiwai Ho‘āhu ‘ia, ua like kona waiwai me ke kālā kū‘ike. He unu ko loko o ka "’ea akamai" i ho‘opili ‘ia me kekahi waihona no ka mālama ‘ana i ke kālā uila a nāna e ho‘oholo i ka uku ‘ana. Hiki nō ho‘i ke mālama ‘ia ka likiki ma luna o kou waihona i ka wā ho‘okahi nō.

Ke ho‘ohana ‘oe i ka ‘ea HOLO, na ka mīkini hō‘oia e nānā mua i kou waihona e hōʻoia ai inā ua kūpono kāu likiki. Ma hope mai, inā ‘a‘ohe āu likiki ma loko o kou waihona, nāna e hō‘oia inā lawa kūpono ke kālā e uku ai no ke kau ‘ana a hoʻolawe ‘ia ia waiwai kumu kāki inā loa‘a.

3. Loa‘a ke kumu kāki a i ʻole he kāki lawelawe?

‘A‘ohe kumu kāki, ‘a‘ohe kāki lawelawe no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘ea HOLO. Akā na‘e, loaʻa ke kāki he $2 ho‘okahi manawa wale nō no ka ‘ea pani, a he kāki $2.75 ka emi loa ke ho‘opiha mua ʻia a ho‘opiha hou ‘ia paha ma nā wahi kū‘ai. Ma hope o ka wā e ho‘opuka ‘ia ai, he $2 ke kumu kū‘ai o ka ‘ea.

4. Oia mau nō nā polokalamu no ka māhelehele aku i ka likiki me ka manuahi a i ‘ole ke kumu kū‘ai emi no ka po‘e i emi ke kālā?

Ua oia mau nō nā polokalamu no ka po‘e kūpuna, ka po‘e kino kīnā, ka Handi-Van, ka U.S. Medicare, a me ka polokalamu kōkua uku likiki ka‘a ‘ōhua no ka po‘e i kūpono ka polokalamu iā lākou. No ka po‘e kūpuna me ka po‘e kino kīnā i loaʻa ka ‘ea i emi mai ke kumu kū‘ai, e pōmaika‘i nō ho‘i lākou i ka ho‘opiha aku i ka likiki a me ka waiwai ma luna o kā lākou ‘ea ma ka hana uila a i ‘ole ma nā wahi kū‘ai.

5. E ho‘opau ‘ia nā likiki pepa?

‘Ae, ke ho‘olālā ‘ia nei e ho‘opau i nā likiki pepa no ke kau ka‘a ‘ōhua no ka lā a me nā likiki kau no ka mahina, akā, ‘a‘ole na‘e i ho‘oholo ‘ia ka wā. Ke mana‘o ‘ia nei e ho‘opau loa ‘ia ma loko o ka makahiki 2019.

1. Pehea e lilo ai ka likiki ia‘u no ka lā piha?

‘O ka hana wale nō, e kau ma luna o ke ka‘a ‘ōhua. I nā manawa a pau e uku ai ‘oe i ke kāki, ho‘ohuli ʻia kāu kālā e uku ai no ka likiki no ka lā. Ke uku ‘oe no ‘elua kau ‘ana i ka lā ho‘okahi, e lilo iā ‘oe he likiki no ka lā a manuahi nā kau ‘ana ā hiki i ka lā aʻe. ‘O ka wā kūpono no ka likiki no ka lā, mai ka hola 3:00 a.m. ma ka lā mua ā hiki i ka hola 2:59 a.m. ma ia lā a‘e.

2. He kipa wale nō ka‘u hana, pono nō ia‘u ka ‘ea HOLO?

Aloha! ‘A‘ole, akā, inā e noho ʻoe ma ke kaona he mau lā paha a mana‘o ‘oe e kau pinepine ma luna o ke ka‘a ‘ōhua, he makemake nō paha ‘oe e ki‘i i ka ‘ea HOLO, ma hope nui loa paha kou uku ‘ana. Ke ho‘ohana ‘oe i ka ‘ea HOLO, e lilo iā ‘oe he likiki no ka lā ma hope o ka uku ‘ana no ‘elua kau ‘ana i ka lā ho‘okahi. A i ‘ole, hiki iā ‘oe ke ho‘ohana i ka waiwai i ho‘āhu ‘ia ma loko o kou waihona no ke kū‘ai ‘ana i ka likiki ho‘okahi ‘ao‘ao wale nō ke ho‘opā ‘oe i kāu ‘ea HOLO ma luna o ka mīkini hō‘oia ma luna o ke ka‘a ‘ōhua a ma nā kahua kū ka‘aahi i ka wā e hiki mai ana. Hiki nō ho‘i ke kū‘ai i ka ‘ea HOLO ma nā wahi kū‘ai, ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus, a me nā mīkini kū‘ai likiki (TVM) nō kekahi ma nā kahua kū ka‘aahi i ka wā e hiki mai ana.

3. Ma hea kahi e ki‘i ai au i ka ‘ea HOLO? Hiki nō ke leka ‘ia mai ka ‘ea ia‘u?

E hiki ana ke loa‘a ka ‘ea HOLO no nā kānaka mākua ma nā wahi kū‘ai ma ke  kau hā‘ule lau o ka 2019. E nānā ma luna o ka www.holocard.net no ka ʻike i nā wahi kū‘ai hou. Loa‘a ka ‘ea no ka po‘e kūpuna, nā ‘Ōpio, nā kānaka kino kīnā, a me ka po‘e i loa‘a ka Medicare ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus. Hiki ke kū‘ai i ka ‘ea na ka po‘e kūpuna, nā ‘Ōpio, me nā Kānaka Mākua ma ka hale Satellite City Hall i ka wā e hiki mai ana. E puka nā ‘ea HOLO no ka Handi-Van ma ke kau wela 2020. Hō‘ike ‘ia nā wahi kūʻai me nā palapala‘āina ma ka www.holocard.net.  E kala mai, ‘a‘ole hiki ke ho‘ouna ‘ia ka ‘ea ma ka leka.

4. ‘Ehia kālā o ka ‘ea HOLO?

He $2 ke kumu kāki no nā ‘ea HOLO hou me ka ‘ea pani. He manuahi ka ‘ea i ka wā e puka mua ai ka ‘ea.

5. Oia mau nō ka ‘ae ‘ia o ke kālā kū‘ike?

‘Ae. Hiki nō ke ho‘ohana i ke kālā kū‘ike no ke kū‘ai i ka likiki ho‘okahi ‘ao‘ao wale nō ma luna o ke ka‘a ʻōhua a me ka Handi-Van i ka wā e hiki mai ana. Hiki nō ke ho‘opiha hou i kāu ‘ea HOLO ma ka uku ‘ana i ke kālā kū‘ike ma nā wahi kū‘ai i helu ‘ia ma ka www.holocard.net, a pēia pū ma ka hale ku‘ai Times a me ka Foodland. ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus ma ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi a ma nā mīkini kū‘ai likiki nō ho‘i (TVM) ma nā kahua kū ka‘aahi e hiki mai ana.

6. Hiki nō ke kū‘ai i ka likiki kū mahina?

Me kāu ‘ea HOLO, hiki nō iā ‘oe ke kū‘ai i ka likiki kū mahina ma nā wahi kū‘ai, ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus, a ma ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi. Hiki nō ho‘i iā ‘oe ke kākau inoa ma luna o kou waihona no ka ho‘opiha hikiwawe kū mahina i ka likiki me ka ‘ea kāki a ‘ea panakō paha. Hiki nō ho‘i iā ‘oe ke ho‘opiha i ka waiwai penei.

1. Pono wau e hoʻopā i kaʻu ‘ea ma luna o ka mīkini hōʻoia i nā wā a pau e kau ai wau ma luna o ke ka‘a ‘ōhua? Pono e ho‘opā hou i ka ‘ea ma ka lele ‘ana i lalo o ke ka‘a ‘ōhua?

‘Ae – pēlā e hō‘oia ai no kou uku ke ho‘opā ‘oe i kāu ‘ea. E ho‘opā ‘oe i kāu ‘ea ma luna o ka mīkini hō‘oia ‘ea ma luna o ke ka‘a ‘ōhua, ma luna o ka mīkini i ho‘ohana ‘ia e ka mea kalaiwa o ka Handi-Van, a ma luna o ka mīkini hō‘oia likiki ma nā ‘īpuka o nā kahua kū ka‘aahi e hiki mai ana i nā wā a pau e kau ai ‘oe ma luna o ke ka‘a ‘ōhua a i ‘ole ke ka‘aahi. E kali ‘oe ke ‘ike ‘oe i ka hō‘ailona shaka a i ‘ole ke lohe ‘oe i ke kani o ka ‘ukulele. Penei e hōʻoia ‘ia ai ka uku ‘ia o kou kau ‘ana.

Inā ‘ike ‘oe i ka hō‘ailona no ka "Pau i ka uku ‘ia", ‘o ka mana‘o, ua pau ka hō‘oia ‘ia o kāu ‘ea a hiki nō iā ‘oe ke hele e noho. ‘A‘ole hiki ke kāki ‘ia ka ‘ea ‘elua manawa ma ka mīkini hō‘oia ho‘okahi nō ma loko o ‘elua minuke. Penei e hō‘oia ‘ia ai ‘a‘ole e kāki ‘ia ‘oe ‘elua manawa, akā, ʻo kekahi manaʻo, ‘a‘ole hiki ke uku ‘elua a ‘oi manawa me ka ‘ea hoʻokahi.

‘A‘ole pono e ho‘opā i ka ‘ea no ka lele i lalo o ke ka‘a ʻōhua a i ‘ole ka Handi-Van. Ua ho‘ā‘o nō mākou e hana ā ma‘alahi ka hana no ka ‘ea HOLO. Ma nā kahua kū ka‘aahi e hiki mai ana, e pono ana ‘oe e ho‘opā i kāu ‘ea HOLO no ke komo a me ka puka ʻana i waho. E kāki ‘ia ‘oe no ke kau ‘ana ma ke komo ‘ana i loko.

2. He aha nā mea maika‘i o ka ‘ea HOLO? He aha kona mea ʻokoʻa ke ho‘ohālike me ka hana i kēia manawa?

Ua like nō nā kumu kū‘ai no ka likiki, a mau nō ka pono o ka likiki no ka wā like nō e like me kēia wā. He hana ka ‘ea HOLO i ‘oi aku ka ma‘alahi no ka uku ʻana, a ua hana nō ho‘i mākou ā ‘oi aku ka maʻalahi no ka poʻe kau no ka lā wale nō i loa‘a ka pono he "Lilo iā ‘Oe he Likiki no ka Lā". Me ka ‘ea HOLO:

 • Ho‘opā ‘oe i kāu ‘ea HOLO ma luna o ka mīkini hō‘oia ‘ea HOLO ma luna o ke ka‘a ‘ōhua a i ‘ole ka Handi-Van a i ‘ole ma nā kahua kū ka‘aahi o ka wā e hiki mai ana i nā manawa a pau.
 • Hiki iā ‘oe ke ho‘opalekana i ke koena kālā o loko o kou waihona i ‘ole e lilo o ka ‘aihue ‘ia ke kākau inoa ‘oe i kāu ‘ea HOLO ma ka www.holocard.net.
 • Hiki ke lilo iā ‘oe he likiki no ka lā ‘a‘ole pono e kū‘ai ma mua...‘A‘ole ‘oe e uku ā ‘oi a‘e i ke kumu kū‘ai o ka likiki no ka lā wale nō ma ka lā ho‘okahi.
 • Hiki ke ho‘opiha ‘ia ka likiki kū mahina ma loko o kou waihona ma loko o ka www.holocard.net, ma nā wahi kū‘ai o ka ‘āina, a me ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus.
 • Hiki nō iā ‘oe ke kuapo i ke ka‘a ‘ōhua, ka Handi-Van a i ‘ole ke kahua kū ka‘aahi o ka wā e hiki mai ana ma ka ho‘ohana ‘ana i kāu ‘ea HOLO.

3. Pono nō wau e hele e ki‘i i ka ‘ea HOLO?

‘A‘ole. Oia mau nō ka hiki iā ‘oe ke ho‘ohana i ke kālā kū‘ike no ke kau ma luna o ke ka‘a ʻōhua a me ka Handi-Van, akā, pono iā ‘oe ka ‘ea HOLO no ke kau ma luna o ke ka‘aahi. He hana nō ho‘i ka ‘ea HOLO e mālama ai i ke kālā ke lilo iā ‘oe ka likiki no ka lā, a ‘a‘ole pono e uku ā ‘oi a‘e i ka mea e pono ai.

4. Na ka ‘ea HOLO nō e ho‘omaopopo mai ia‘u ke emi ke koena kālā o loko o ko‘u waihona?

Ke emi ke koena kālā o loko o kou waihona HOLO, e ‘ike ‘oe i kekahi hō‘ailona melemele ma luna ma ke kihi hema o luna o ka mīkini hō‘oia ma hope o ka ho‘opā ‘ana

5. Pehea e loa‘a ai ka ‘ea HOLO ia‘u?

E nānā aku ‘oe i ka www.holocard.net no ka ‘ike i nā wahi kū‘ai e ki‘i ai i ka ‘ea HOLO no ka po‘e kānaka mākua. No ka po‘e kūpuna (65 makahiki a ‘oi), nā ‘ōpio (6–18 makahiki), ka poʻe kino kīnā i kūpono, a me ka po‘e i loa‘a ka Medicare, e nānā i ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus ma ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi me kāu palapala hōʻoia nō (a me nā palapala e pono ai no ka poʻe i loa‘a ka Medicare a no ka poʻe kino kīnā nō kekahi) no ke kiʻi ‘ana i ka ‘ea. Ma kēia mua aku, e hiki ana nō ho‘i i ka po‘e kūpuna, nā ‘ōpio, me nā kānaka mākua ke ki‘i i ka ‘ea ma nā Hale Satellite City Hall.

6. He palena pau nō ko ka ‘ea HOLO?

‘A‘ohe palena pau o ka ‘ea. E mau nō ka maikaʻi o ka ‘ea he 5 makahiki ma ka liʻiliʻi loa, inā ‘a‘ole e pāniki ʻia ka puka ma luna o ka ‘ea a ‘a‘ole ho‘opō‘ino ‘ia.

7. Hiki nō ke mālama ‘ia ka‘u ‘ea HOLO ma loko o ka‘u paiki kālā?

E ho‘opā i kāu ‘ea HOLO ma luna o ka mīkini hō‘oia, ke ʻoluʻolu. Inā loaʻa iā ʻoe ‘elua a ‘oi mau ‘ea unu ma loko o kāu paiki kālā a i ʻole ma luna o kou lei līpine, e ʻimi ka mīkini i ka unu kokoke loa a heluhelu i kēlā unu. ʻO ka manaʻo nui o kēia, malia paha ‘a‘ole e heluhelu ‘ia kāu ‘ea HOLO inā ua mālama ‘ia ma loko o kāu paiki kālā.

1. Pono e kākau inoa i ka‘u ‘ea HOLO?

‘O kekahi o nā hana maika‘i loa o ka ‘ea HOLO, ‘o ia ka ho‘opalekana ‘ia o kāu kālā ke lilo a ‘aihue ‘ia paha ka ‘ea. Akā, inā makemake ‘oe i kēia ho‘opalekana ‘ana, pono e kākau inoa i kāu ‘ea ma ka www.holocard.net.

He nui nā pōmaika‘i ke kākau inoa ‘oe i kāu ‘ea:

 • Ho‘opalekana ‘ia ka ‘ea me kou waihona – Inā lilo a ‘aihue ‘ia paha kāu ‘ea, hiki wale nō ke ho‘opio ‘ia ka ‘ea me ka ma‘alahi, hiki ke ho‘onohonoho i kekahi ‘ea hou a ho‘ohui pū ‘ia me kāu ‘ea i loa‘a mua a i ‘ole me ka waiwai i ho‘āhu ‘ia.
 • Hiki ke ho‘opiha hou a kū‘ai i ka likiki ma ka www.holocard.net.
 • Hiki ke ho‘onohonoho i ka ho‘opiha hikiwawe hou.
 • Hiki ke ho‘oholo ‘elua a ‘oi mau ‘ea no ka ʻohana a i ʻole ka hui.

2. Ua palekana nō ka ‘ike i mālama ‘ia no ko‘u mo‘olelo kālā?

‘Ae. Mālama ‘ia kou mo‘olelo me ka ‘ike no kou panakō ma kekahi waihona palekana, ‘a‘ole hoʻi ma luna o ka ‘ea. ‘A‘ole e mālama ‘ia nā helu o luna o kāu ‘ea kāki ma loko o ka waihona HOLO, ‘o ka helu ‘ai wale nō a me nā hua helu hope ‘ehā wale nō o kāu ‘ea kāki a i ʻole kāu ‘ea panakō.

3. He aha ka mea pilikino e mālama ‘ia ma luna o ka ‘ea HOLO?

Inā koho ‘oe e kākau inoa i kāu ‘ea HOLO, he noi mākou iā ʻoe no kou inoa mua me kou inoa hope a me kou helu leka uila. Nānā mākou i kou mau kau ‘ana (nānā ‘ia ma ke ‘ano i ho‘ohui pū ‘ia me ke kau ‘ana me nā kānaka ‘ē a‘e nō kekahi) no ka nānā i ke ‘ano o ke kau ‘ana o ka po‘e ‘ōhua, a pēlā nō e kōkua ‘ia ai kā mākou hana lawelawe. Ke ‘ae nō ‘oe, ho‘ohana mākou i ka ‘ike i ‘ohi ‘ia no kou mau uku ‘ana no ke kōkua aku iā ‘oe ke kūka‘i mana‘o mai ‘oe me mākou no ka nīnau no kou waihona.

4. Pono nō ke kelepona akamai a i ‘ole ka mīkini lolouila no ka ho‘ohana i ka ‘ea HOLO?

‘A‘ole. ‘A‘ole pono e ho‘ohana i ko mākou ‘ao‘ao HOLO no ka ho‘ohana i ka ‘ea HOLO. Hiki nō ho‘i iā ‘oe ke ho‘opiha hou i kāu ‘ea HOLO ma nā wahi kū‘ai kūloko, ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus ma ke Kikowaena Ka‘a ʻŌhua ma Kalihi, a ma ke kelepona ‘ana mai i ka helu 808-768-HOLO mai ka Pō‘akahi ā ka Pō‘alima mai ka 7:30 a.m. ā hiki i ka 4:00 p.m.

5. Pono ka waihona panakō no ka ‘ea HOLO?

‘A‘ole. ‘A‘ole pono ka waihona panakō no ka ho‘ohana i ka ‘ea HOLO. Hiki nō ke kū‘ai a ho‘opiha hou i ka likiki me ke kālā kū‘ike ma  nā wahi kū‘ai, ke  Kikowaena Kōkua Po‘e Kū‘ai o TheBus a ma nā mīkini kū‘ai likiki (TVM) ma nā kahua kū ka‘aahi e hiki mai ana.

6. Hiki nō ia‘u ke uku no ‘elua a ‘oi po‘e kau kaʻa ‘ōhua me ka‘u ‘ea?

‘A‘ole. Pono e pa‘a ka po‘e pākahi a pau he 6 a ‘oi o lākou makahiki i kā lākou ‘ea HOLO pono‘ī ma loko o kou pū‘ulu a ‘ohana paha no ka uku i ke kāki. Akā nō na‘e, hiki nō iā ‘oe ke ho‘oholo ‘elua a ‘oi mau ‘ea ma loko o kou waihona HOLO ma ka www.holocard.net.

7. Hiki nō ia‘u ke uku me ka‘u kelepona?

‘A‘ole i kēia manawa, akā, mana‘o nō mākou e kūkulu i kēia hana i ka wā e hiki mai ana. Hiki nō ke ho‘opiha i ka waiwai ma luna o kāu ‘ea HOLO me kāu kelepona ke komo ‘oe ma loko o kou waihona ma ka www.holocard.net.

8. Pehea wau e ho‘opiha ai i ke kālā a i ʻole ka likiki ma luna o kaʻu ‘ea?

ʻEhā hana e ho‘opiha ai i ke kālā ma luna o kāu ‘ea HOLO:

 • Komo ‘oe ma loko o ka www.holocard.net
 • E kelepona i ka helu 1-808-768-HOLO (4656)
 • Hele i kekahi o nā wahi kū‘ai i hō‘ike ‘ia ma loko o ko mākou ‘oihana kū‘ai
 • Ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus ma ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi
 • Ma luna o ka mīkini kū‘ai likiki ma nā kahua kū ka‘aahi e hiki mai ana.

Me kāu ‘ea HOLO, hiki nō iā ‘oe ke kū‘ai i ka likiki kū mahina ma nā wahi kū‘ai, ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus ma ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi. Hiki nō ho‘i iā ‘oe ke kākau inoa ma loko o kou waihona no ka ho‘opiha hikiwawe ʻana i kāu ‘ea no ke kū‘ai i ka likiki i kēlā kēia mahina me kāu ‘ea kāki a i ʻole kāu ‘ea panakō. Hiki nō ho‘i iā ‘oe ke ho‘opiha i ka waiwai ma luna o kāu ‘ea penei kekahi.

9. He palena kālā li‘ili‘i loa e ho‘opiha ai ma luna o ka ‘ea?

He $2.75 ka palena li‘ili‘i loa ke ho‘opiha ‘oe i ke kālā ma luna o kāu ‘ea HOLO.

10. Pehea wau e hōʻoia ai i ke koena kālā o luna o kaʻu ‘ea a i ‘ole ka manawa e koe nei ma luna o ka‘u likiki?

Hiki nō iā ‘oe ke hōʻoia i ke koena ma luna o kāu ‘ea HOLO a i ʻole kāu likiki ke nānā ‘oe ma loko o ka www.holocard.net a i ‘ole ke kelepona ‘oe i ka helu 1-808-768-HOLO (4656).

11. Hiki nō ia‘u ke hoʻonohonoho i ka‘u ‘ea HOLO no ka ho‘opiha hikiwawe i ke kālā ma luna o ka‘u ‘ea ke emi ke koena kālā?

Ke kākau inoa ‘oe i kāu ‘ea ma ko mākou ‘ao‘ao, hiki iā ‘oe ke ho‘opa‘a i ka ho‘opiha hikiwawe ‘ana, a pēlā e ho‘opiha hou ‘ia ai ke kālā ma luna o kāu ‘ea HOLO ke emi ke koena ma lalo o ka palena āu i ho‘opa‘a ai, he $2.75 ka palena li‘ili‘i loa. Hiki nō iā ‘oe ke hoʻonohonoho i ka huina e ho‘opiha hou ‘ia ai ma luna o kāu ‘ea, he $5.00 ka palena li‘ili‘i loa ke hōʻea aku i kēlā palena; pēlā ʻaole ‘oe e nele i ke kālā lawa kūpono ‘ole no ka uku i ke kāki.

12. Hiki nō iaʻu ke ho‘oneʻe i ke koena kālā o kekahi ‘ea ma luna o kekahi ‘ea?

‘Ae! Hiki nō ke hoʻoneʻe i ke koena kālā ma waena o nā ‘ea ma loko o kou waihona a i ‘ole ke kelepona mai ‘oe iā mākou ma ka helu 1-808-768-HOLO (4656).

1. Ma hea kahi e loa‘a ai ke kōkua ke hele kino wau i ke ke‘ena?

Inā makemake ‘oe e hui kino no ke kūkākūkā ʻana, hiki nō iā ‘oe ke kipa mai ma kekahi o ko mākou mau ke‘ena:

 • Ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus, ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi, 601 Alanui Middle St., Honolulu, HI, hāmama ka ʻīpuka ma nā lā noa mai ka 7:30 a.m. ā hiki i ka 4:00 p.m.
 • Mākaukau ko mākou po‘e lawelawe po‘e kū‘ai o ke ke‘ena HOLO ke kelepona mai ‘oe ma ka helu 1-808-768-HOLO (4656) mai ka 7:30 a.m. ā ka 4:00 p.m. mai ka Pō‘akahi ā ka Pō‘alima.

2. Pehea wau e hō‘ike ai no ka lilo a ‘aihue ‘ia paha o kaʻu ‘ea?

Inā ua kākau inoa nō ‘oe i ka ‘ea HOLO ma loko o kou mo‘olelo a lilo a ‘aihue ‘ia paha ka ‘ea, e ho‘omaopopo koke mai iā mākou ma ke komo ‘ana ma loko o kou mo‘olelo a koho iā "Hō‘ike no ka Lilo a ‘Aihue ‘ia paha" ma ka www.holocard.net, a i ‘ole e kelepona mai iā mākou ma ka helu 1-808-768-HOLO(4656). Ua palekana ‘i‘o nō ke koena kālā ma luna o ka ‘ea i kākau inoa ʻia inā lilo a ‘aihue ‘ia paha.  Aia ā pau kou hō‘ike aku no ka ‘ea i lilo a ‘aihue ‘ia paha, e ho‘opio ‘ia ka ‘ea mua a e hoʻoneʻe ‘ia ke koena kālā o luna o ia ‘ea ma luna o ka ‘ea hou.

3. Pehea e hoʻihoʻi hou ʻia mai ai ka‘u kālā ma hope o ka lilo a ‘aihue ‘ia ‘ana paha o ka‘u ‘ea?

Inā pau ke kākau inoa ‘ia, hiki nō iā mākou ke hoʻoneʻe i kāu kālā a i ‘ole kāu likiki ma luna o ka ‘ea HOLO hou, a ki‘i nō ‘oe i ka ‘ea hou ma kahi kū‘ai a i ‘ole ma ke Ke‘ena Kū‘ai Likiki o TheBus ma ke Kikowaena Ka‘a ‘Ōhua ma Kalihi , a laila, e kelepona mai iā mākou ma ka helu 1-808-768-HOLO (4656) a i ‘ole e ho‘ohana i ka www.holocard.net. He $2 ke kumu kū‘ai o ka ‘ea.

4. No ke aha i ālailai ‘ia ai ka‘u ‘ea?

Ālailai ‘ia ka ‘ea e ka mea nona ka waihona ke noi ‘o ia i ka ‘ākena o ke kikowaena kōkua po‘e kū‘ai ma ka helu kelepona 808-768-HOLO (4656) a i ‘ole nāu nō e ālailai i kāu ‘ea ponoʻī ma ka www.holocard.net.

Ke ālailai ‘ia ka ‘ea, hō‘ike‘ike ‘ia nō ma kekahi "papa helu maka‘ala". ‘O ka hopena, ke ho‘opā ‘ia ia ‘ea ma luna o ka mīkini hō‘oia, e kani ana ke kani hō‘ole a ‘a‘ole hiki i ke kanaka ke uku no ke kau me ka ‘ea HOLO.

‘O kekahi hana, ālailai ‘ia ka ‘ea e ka ‘oihana ke ho‘ohana ‘ia ka ‘ea me ka nele o ke kālā. Inā penei nō, nānā ‘ia ka ‘ea ma ke ‘ano ua "nele" ke kālā o loko . Ke nānā ‘ia ka ‘ea ma ke ‘ano "nele" i ke kālā, pono e ho‘opiha ka mea ho‘ohana i ka ‘ea e uku i ke koena e pono ai ā piha pono ke kāki no ke kau ‘ana.

5. Pehea wau e wehe ai i ke ālailai ma luna o ka‘u ‘ea?

Hiki ke wehe ‘ia ka ‘ea ke kelepona mai ‘oe i ke ke‘ena kelepona HOLO ma ka helu 808-768-HOLO (4656). Inā ālailai ‘ia kāu ‘ea ma muli o ka lawa ‘ole o ka waiwai, hiki ke ho‘opiha hou ‘ia ka waiwai ma ka www.holocard.net a i ‘ole ma kahi kū‘ai kūloko.

6. He aha ka hopena ke ho‘opio wau i ka‘u ‘ea?

E mālama mau ‘ia ke koena kālā ma luna o kou waihona HOLO. Ho‘opio wale nō mākou i ka ‘ea no ka manawa i ʻole e ho‘ohana ‘ia e kekahi po‘e. Hiki nō iā ‘oe ke komo ma loko o kou waihona a koho iā "Hō‘ā Hou i ka ‘ea" no ka hō‘ā hou. Ke ki‘i ‘oe i ka ‘ea hou, e kelepona mai iā mākou ma ka helu 1-808-768-HOLO (4656) a na mākou nō e hoʻoneʻe i ke koena kālā ma luna o kāu ‘ea hou.

General Contact
Helu Wahi:
HOLO Card Office
645 Middle Street
Honolulu, HI 96819