fa’atau mo tau o pasese ma pepa o feoaiga

Fa’amolemole tu’u iai fa’amatalaga o mana’omia mai i lau card i lalo ane e amata ai:

Fa’aopoopo i se isi card o iai nei

Faato’a fa’aopoopo iai