Ka‘ahele Ā Puni ka Moku

Ho‘opā a Holo

He pono e ho‘okomo i ka helu huna o kāu kelepona ke kelepona ‘oe i ka hui kāko‘o kelepona
  • Pono 8 mau hua a ‘oi
  • Pono e loa‘a ho‘okahi a ‘oi hua palapala nui
  • Pono e loa‘a ho‘okahi a ‘oi hua palapala li‘ili‘i
  • Pono e loa‘a ho‘okahi a ‘oi hua helu
  • Pono e loa‘a ho‘okahi a ‘oi hua kūikawā
* Pono e ho‘opihapiha ‘ia